SAĞLIK VE GÜVENLİK

ELDE ETTİĞİMİZ ULUSLARARASI STANDART AKREDİTASYONLAR (ISO 9001/14001/18001/50001/10002/22000) VE TÜM PERSONELİMİZİN SAHİP OLDUĞU GÜVENLİ DAVRANIŞ KÜLTÜRÜ, SAĞLIK, GÜVENLİK, KALİTE VE ÇEVRE KONULARINA VERDİĞİMİZ YÜKSEK ÖNEMİN TEMEL GÖSTERGESİDİR.

Temel olarak, daima doğru şeyi doğru zamanda yapabilmemizi sağlamak amacıyla, işletmemizde güvenlik, çevre ve gıda güvenliğine yönelik uluslararası anlamda tanınan yönetim standartları uygulanıyor.

SORUMLULUKLAR

Tüm yönetim düzeyleri, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına katkıda bulunmak ve kendi sorumluluk alanlarında SGÇ ilkelerini uygulamakla yükümlüdür. Aşağıdaki noktalara yönelik performansımız, yıllık performans değerlendirmesinin bir parçası olarak ölçülmektedir:

  • Compass Group'un SGÇ Kalite (SGÇK) standartlarına ve ilkelerine uyulması
  • İşyerlerinin güvenliğinin sağlanması ve korunması
  • Sağlık, güvenlik ve çevresel açıdan güvenli sistem ve uygulamaları bünyesinde toplayan prosedürlerin gelişim, tanıtım ve uygulama sürecinde yer alınması
  • Verilen görevlerin yetkin bir şekilde yapılması için personelin ve birim müdürlerinin eğitilmesi
  • Sağlık, güvenlik ve çevre taahhütlerinin karşılanması amacıyla şirket kaynaklarının etkili bir biçimde kullanılması
Measure

SGÇK HEDEFLERİMİZ

YÖNETİMİMİZ, SGÇ YÖNETİM SİSTEMLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ, ENTEGRE EDİLMESİ VE UYGULANMASI İÇİN SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR. SGÇ, BİZİM BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZDİR.

Prosedürler, bunun kurum içerisinde aktarılabilmesini sağlayan en temel mekanizmadır. Kalite, çevre ve güvenlik ilkesi bunun temelini oluşturur, hedefler ise sürekli gelişimin itici gücüdür. Düzenli olarak yönetim değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler, yönetimin, yönetim sistemlerinin standart koşullarını nasıl karşıladığını değerlendirmesini ve sistemin gelişimini dikkate almasını sağlar. Yönetim, bu sistemlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak yeterli miktarda kaynağın mevcut bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Türkiye Yöneticileri, aylık olarak SGÇ raporlarını alır ve SGÇ departmanına şirketin SGÇ stratejisini takip edip değerlendirme sorumluluğunu verir.

AMAÇLAR VE HEDEFLER

Amaçlar ve hedefler; kurumsal teşebbüsler, mevzuat ve ilke değişiklikleri, denetim sonuçları, kaza ve olay istatistikleri ile çevre koşullarına göre belirlenir. Bunlar, uygulanabilir hallerde ölçülebilir olmalıdır.

Amaçlar ve hedefler, şirket içerisindeki ilgili işlevler ve düzeyler dahilinde yerleşik hale getirilip aktarılır ve takip edilir. Amaçlara yönelik gelişim, şirket içerisindeki her düzeyde yılda en az bir kez değerlendirilir.

Amaçlar, Sağlık & Güvenlik, Çevre ve Kalite olmak üzere üç farklı bölüme ayrılır; ancak, üçü de Eurest'in kalite yönetim sistemini oluşturan unsurlardır.

Measure

EĞİTİM, FARKINDALIK VE REKABET

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE (SGÇ), İŞLETMEMİZİN 1 NUMARALI ÖNCELİĞİ OLUP, TÜM EUREST ÇALIŞANLARI, İŞ FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE EĞİTİMLİ VE YETKİN KONUMDADIR.

Ekibimizdeki herkesin daima en iyi uygulamalar doğrultusunda güvenli ve yasal bir şekilde çalışması konusunda ısrarcıyız. Ekibimizin ve işletmemizin üzerindeki riski azaltmamızın kilit noktası budur.

Bunu temel olarak, işletmemiz için özel olarak geliştirilmiş kapsamlı ve kullanımı kolay SGÇ intranet portalımız üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Tüm ana personel, işletmeye katılmalarını takiben SGÇ eğitim programını tamamlayıp, ardından her yıl yenileme eğitiminden geçmek zorundadır.

Tüm bölge müdürleri ise, başlangıç eğitimlerinin bir parçası olarak SGÇ görevini tamamlamak zorundadır.

Tüm ana personele, her alanda güvenliğe yönelik sorumluluğumuzu ve yaklaşımımızı tanımlayan bir SGÇ karşılama paketi verilir. Ardından, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) prosedürleri dâhilinde eğitim almaları için, tüm personele kendi bölge müdürleri tarafından eğitici dökümanlar ve günlük toplantılar aracılığıyla gıda güvenliği eğitimi verilir.

Sürekli odaklanma sağlamak amacıyla, çeşitli odak noktaları içeren ve aylık olarak gönderilen SGÇ bildirimlerinin yanı sıra konferans görüşmeleri de düzenlenir.

Measure

SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ

İŞLETME BÜNYESİNDEKİ TÜM DÜZEYLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANIP UYGULANMADIĞININ KONTROL EDİLMESİ AMACIYLA, SİSTEMATİK BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TASARLANMIŞTIR.

Aktif denetleme, standartlara uygunluk ve performans açısından şirkete geri bildirim sağlamakta, bu da belirlenen hedeflere yönelik sürekli bir gelişimin ve öz-denetimin temelini oluşturmaktadır.

Sağlık ve güvenlik, ulaşılan hedeflerin ve SG verilerinin periyodik değerlendirmeleri de dahil olacak şekilde tüm yönetim toplantılarının gündeminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Operasyon Yönetimi, belli bir zaman dilimi içerisinde şirket koşullarına uygunluğu sağlamak amacıyla, sağlık ve güvenlik konularını yerinde ve müşteri ile ekip toplantılarında düzenli bir şekilde değerlendirmektedir.

Kontrol ve takip amacıyla rutin şirket içi denetimler gerçekleştirilmektedir.

Bölge yöneticileri, bölge istatistiklerinin değerlendirilmesi ve çalışanlara danışmak üzere bir forum oluşturulması amacıyla üç ayda bir sağlık ve güvenlik toplantıları düzenlemektedir.

Ayrıca tüm bölgesel risk değerlendirmeleri yıllık olarak incelenmektedir.

Measure

ÇEVRE

ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ AKTİF OLARAK AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ. BUNA, KİRLİLİĞİ ÖNLEME, ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ KORUNUMU DA DAHİL.

Kapsamlı geri dönüşüm ve yeniden kullanım programımız, yemeklik yağ, öğütülmüş kahve, atık kâğıt ve toner kartuşlarını kapsıyor.

Biyolojik olarak çözünebilen ve gübrelenebilen maddeler kullanıyor ve araç verimliliğini en uygun hale getirecek tedarikçilerle çalışıyoruz.

Dünyadaki en büyük yiyecek & içecek ve destek hizmetleri işletmesinin bir parçası olarak, çevre üzerinde ciddi derecede pozitif etkiye sahip olduğumuzun bilincindeyiz.Çünkü çevre performansımızı sürekli biçimde iyileştirmeye çabalayan bir sektör lideri olarak hareket etme yükümlülüğümüzü biliyor ve buna uygun davranıyoruz.

Çevresel stratejilerin ve önceliklerin aynı doğrultuda olmasını sağlamak amacıyla müşterilerimizle yakın çalışmalar içindeyiz. Çevre yönetim sistemimiz, atık ve kirliliğin önlenmesi ve taşınmasının yanı sıra enerji ve su yönetimi biçimimizde ilerici ve ölçülebilir gelişmeler elde etmemize de yardımcı oluyor.

Bu yaklaşımımız, çalışma ortamında en iyi çevre uygulamalarını gösterme konusunda bir çevre elçisi görevi gören 11.000'i aşkın iş arkadaşımız tarafından uygulamaya konuyor. Yiyecek artığı oranını sürekli olarak minimum düzeye indiren ve böylece malzemeleri daha verimli kullanmamızı sağlayan Trim Trax atık gıda programımız, bunun en iyi örneğidir.

Measure