Kurumsal Sosyal Sorumluluk

EUREST SORUMLU BÜYÜMEYİ TAAHHÜT EDER.

Sorumlu iş yapmak, dinleme ve öğrenmeye dayalıdır; bizim beş temel dayanak üzerine kurulu net bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamız, vizyonumuz ve stratejimiz vardır:

ÇALIŞANLARIMIZ

İş arkadaşlarımızı destekleme ve geliştirme.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK KULLANIMI

İşimizi en yüksek etik standartlara göre yürütme.

ÇEVRE

İçinde yaşadığımız dünya üzerindeki etkimizi azaltma.

SAĞLIK VE BESLENME

Tüketicilerimizin sağlığını ve refahını destekleme.

TOPLUM

İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara olumlu katkı yapma.

Her yıl, bu beş ana faaliyet alanımızda, sürekli girişimlerle sorumlu büyüme taahhüdümüzü sergileyebilmeyi umuyoruz. Ve bu taahhüdümüzü siz değerli müşterilerimize de eşit derecede yansıtacağız.